English   Deutsch   STAM Hout Pallets & Kisten BVSTAM Hout Pallets & Kisten BV STAM Hout Pallets & Kisten BVSTAM Hout Pallets & Kisten BV STAM Hout Pallets & Kisten BV
STAM Hout Pallets & Kisten BV STAM Hout Pallets & Kisten BV STAM Hout Pallets & Kisten BV STAM Hout Pallets & Kisten BV

   

Internationale verpakkingsnormen

Introductie van een nieuwe wereldstandaard zorgt voor duidelijkheid!
De nieuwe wereldstandaard Fytosanitaire Maatregelen Houten Verpakkingen (FAO-ISPM no. 15) is in maart 2002 ingevoerd om een einde te maken aan de wereldwijde handelsbelemmeringen, als gevolg van de wirwar aan importrestricties voor houten verpakkingen. Deze restricties zijn door diverse landen ingevoerd uit angst voor het meeliften van levend ongedierte (zoals bijvoorbeeld het Dennenaaltje en de Asian Longhorned Beetle) op houten verpakkingen tijdens het transport, wat in het verleden diverse malen is voorgekomen. De in de wereldstandaard erkende maatregelen dienen ter voorkoming van dit risico.

De onder de ISPM no. 15 erkende maatregelen zijn:
• Warmtebehandeling (heat treatment) van houten verpakkingen, gedurende minimaal 30 minuten bij een temperatuur van 56         graden celsius in het hart van het hout. 
• Begassing met methylbromide volgens vastgelegde specificaties.
• Daarnaast wordt door de norm aanbevolen gebruik te maken van ontschorst (debarked) hout.

Na de introductie van de nieuwe wereldstandaard zijn diverse landen direct aan de slag gegaan om de maatregelen te implementeren. Inmiddels hanteren vele landen deze norm. Als Nederlands antwoord op de invoering van de wereldstandaard is de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) opgericht. Deze stichting reguleert in Nederland het markeringssysteem volgens de wereldstandaard. Kopers en/of gebruikers van houten verpakkingen wordt daarmee probleemloos wereldwijd transport gegarandeerd. Iedere Nederlandse producent, handelaar en/of reparateur van houten verpakkingen kan bij de SMHV het verzoek indienen voor deelname aan het Nederlandse markeringsprogramma. Dit wordt getoetst door een onafhankelijke controleorganisatie, SGS Nederland B.V., die op haar beurt een advies uitbrengt aan de SMHV. Na goedkeuring wordt een uniek registratienummer verstrekt, als onderdeel van het (internationale) merkteken.

Uiteraard heeft Stam Hout Pallets & Kisten B.V. zich direct aangemeld voor deelname aan het markeringssysteem. Hoewel de introductie aanzienlijke investeringen van een onderneming en haar mensen vergt, vormden de verschillende eisen voor een vooruitstrevend bedrijf als Stam Hout Pallets & Kisten B.V. geen enkel probleem. Stam Hout Pallets & Kisten B.V. is daarom, als één van de eerste palletproducerende ondernemingen, gecertificeerd door de SMHV en staat geregistreerd onder nummer 23. Voor de export van goederen met behulp van houten transportverpakkingen, zoals bijvoorbeeld pallets en kisten, kunt u dus zonder problemen bij onze onderneming terecht!


Voor een volledig en actueel overzicht van de importregels voor verpakkingshout, zoals die door de diverse landen zijn of worden vastgesteld, verwijzen wij u naar de website van de SMHV: www.smhv.nl

Meer informatie?
Stuur een mailtje naar: react@stamhpk.nl

 

Ontwerp en realisatie: Avant Internet BV