Duurzaam

hout: Herbruikbaar, repareerbaar en recyclebaar

 

STAM HOUT PALLETS & KISTEN B.V. EN DE ZORG VOOR HET MILIEU

De toekomst van de wereld is onlosmakelijk verbonden met de zorg voor het milieu. Het broeikaseffect, de daaraan gekoppelde opwarming van de aarde en het als gevolg hiervan stijgen van de zeespiegel, zijn ontwikkelingen die menigeen zorgen baart. Als gevolg hiervan wordt steeds vaker gekozen voor producten waarvan bewezen is dat er, tijdens het productieproces en de totale levensduur van het product, zo min mogelijk schade aan het milieu wordt toegebracht. Duurzaamheid, hergebruik en recycling zijn hierbij de kernwoorden.

Hoewel hout een van de weinige grondstoffen is die zichzelf voortdurend vernieuwt, kennen veel mensen alleen de verhalen over de ontbossing en de verdwijning van de oerwouden. Daarom hebben houten pallets en kisten helaas, en vaak ten onrechte, een slechte naam op milieugebied.
In het milieubeleid van Stam Hout Pallets & Kisten B.V. staat de uitdrukking: ‘De zorg voor een beter milieu begint bij jezelf!’ absoluut centraal. Alle door Stam Hout Pallets & Kisten B.V. verkochte producten worden op een zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijke wijze gefabriceerd.

Om deze duurzaamheid te garanderen heeft de onderneming de volgende maatregelen genomen: Stam Hout Pallets & Kisten B.V. verwerkt en/of bewerkt alleen hout uit speciaal daarvoor bestemde productiebossen waarvan aantoonbaar is dat er zo min mogelijk schade aan de natuur wordt toegebracht. Deze productiebossen kennen een gesloten kringloop.

Daarnaast hebben wij de volgende maatregelen genomen om het milieu te beschermen:

  • Stam Hout Pallets & Kisten B.V. verwerkt en/of bewerkt uitsluitend hout dat niet is voorbehandeld met schimmeldodende stoffen die voor de mens als onaanvaardbaar worden geacht.
  • Stam Hout Pallets & Kisten B.V. koopt haar hout uitsluitend bij leveranciers die kunnen voldoen aan de geldende milieuwet- en regelgeving. Daarnaast moet de leverancier kunnen voldoen aan de door Stam Hout Pallets & Kisten B.V. opgestelde milieueisen.
  • Stam Hout Pallets & Kisten B.V. produceert uitsluitend volgens milieubewuste methoden, waarbij het ‘ALARA’-principe (‘As Low As Reasonably Achievable’) volledig wordt waargemaakt.
  • Stam Hout Pallets & Kisten B.V. neemt al jaren deel aan een cluster, dat toeziet op naleving van de regelgeving van het Besluit Beheer Verpakking.

Door het toepassen van bovenstaande, milieugerelateerde maatregelen kan Stam Hout Pallets & Kisten B.V. als leverancier een belangrijke bijdrage leveren aan de in uw bedrijf te realiseren milieu-belastingsreductie.